Restaurování varhanní skříně z kostela sv.Ducha V Římově

Popis

Restaurování a sochařská rekonstrukce fragmentů soch ve zdivu teatronu v zahradě zámku ve Valči

Inventární číslo: 45085/4-1109

Materiál: Kámen / terakota

Rozměry: 

Autor restaurované památky: Neznámý

Datace: 17-19. stol.

Původ: Česká republika

Umístění: Státní zámek Valeč – zámecká zahrada

Restaurátor: Klára Žán Valentová

Odborné průzkumy a konzultace: Ing. Ivana Kopecká

V letech 2021 – 2023 probíhala ve Valči obnova barokního zahradního divadla – Teatronu ve spolupráci se stavební hutí Hartnberg s.r.o. Restaurátorské a sochařské práce zahrnovaly restaurátorský průzkum, záměr a konzervaci fragmentů zazděných ve zdivu teatronu. V další etapě byl vytvořen návrh na sochařskou rekonstrukci chybějících fragmentů terakotových soch v části zdiva, které bylo rozvalené. Bylo nalezeno dostatek archivních fotografií dle , kterých bylo možné tyto fragmenty zrekonstruovat.   

Galerie