Restaurátorský
a sochařský
ateliér

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán se zabývá restaurováním, konzervací a rekonstrukcemi kulturních památek. Ateliér vznikl na základě spolupráce dvou akademických sochařů a restaurátorů a držitelů licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek Miroslava Žána a Kláry Žán Valentové a disponuje týmem dalších odborníků.

Nabízíme

 • Restaurování uměleckých děl

  Restaurování a konzervace polychromovaných uměleckých sochařských děl a objektů z kamene, umělého kamene, sádry, keramiky, dřeva a slonoviny

 • Restaurování památek

  Restaurování kamenosochařských a uměleckořemeslných památek a architektonických prvků

 • Repliky a rekonstrukce

  Repliky a rekonstrukce sochařských uměleckých děl z kamene, dřeva, keramiky a umělých materiálů

 • Restaurátorské průzkumy

 • Restaurátorské záměry a cenové kalkulace

 • Kamenické práce

 • Zakázková výroba nových sochařských děl

Let zkušeností
0
Hotových realizací
0 +
Spokojených klientů
0 +