Ateliér Valžán

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán se zabývá restaurováním a rekonstrukcemi kulturních památek. Ateliér vznikl na základě spolupráce dvou akademických sochařů a restaurátorů a držitelů licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek MgA. Miroslava Žána a MgA. Kláry Žán Valentové.

Restaurování památek v naší zemi je interdisciplinární obor charakterizován památkovým zákonem jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Koncepce restaurování musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot památky a jeho kvalita musí zaručit zachování hmotné podstaty památky. Proto je předpokladem kvalitně odvedené práce ateliéru spolupráce s památkáři, architekty, technology a zkušenými řemeslníky. Provádíme restaurátorské průzkumy a záměry kulturních památek z kamene, dřeva, štuku, keramiky, slonoviny a dalších materiálů. Zabýváme se restaurováním a konzervací polychromovaných sochařských děl a architektonických prvků z kamene a terakoty, které jsou samostatně stojící ve veřejném prostoru nebo součástí fasády či interiéru historických budov. Nabízíme také kompletní restaurování dřevěných polychromovaných soch i větších architektonických celků jako jsou oltáře a varhaní skříně, včetně zlacení a stříbření jejich částí. Zajišťujeme také případné demontáže a transport sochařských děl. V našem ateliéru v Bratronicích u Kladna provádíme kompletní restaurování rozměrných i drobnějších sochařských či uměleckořemeslných památek. Jsme schopni zajistit také kopie sochařských děl, volné sochařské rekonstrukce či svébytná sochařská díla ze dřeva, kamene, keramiky a dalších materiálů.

Kdo jsme?

Miroslav Žán

Narozen 4. února 1987 v Praze

Studium

  • 2008 – 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla
  • 2007 – 2008; Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích; obor Restaurování kamene
  • 2002 – 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Řezbářství a produktový design

 

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  –  Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene, sádry a slonoviny udělena 24.3.2015 pod č.j. 19807/2015

Klára Žán Valentová

Narozena 19.ledna 1984 v Praze

Studium

  • 2008 – 2013 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla
  • 2003-2008 Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Bakalářské studium Dějiny křesťanského umění
  • 1999-2003 Výtvarná Škola Václava Hollara, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

 

Odborné stáže v rámci studia

  • 2011 Opificio delle pietre dure di Firenze, Itálie
  • 2007 Libera Academia Belle Arti di Brescia, Itálie
  • 2005 Graciela Ainsworth, Sculpture conservation and restoration, Sculpture commission, Edinburgh, Velká británie

 

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  -Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z keramiky a terakoty a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene a sádry udělena 28.1.2014 pod č. j. 5912/2014.