Figura muže nečínské národnosti

Popis

Figura muže nečínské národnosti

Inventární číslo: 2644 – 1164/13

Materiál: Glazovaná keramika

Rozměry: 21 cm (výška), 23 cm(šířka), 9,8 cm(hloubka)

Autor restaurované památky: Neznámý

Datace: 16.století, dynastie Ming

Původ: Čína

Umístění: SOU NG v Praze

Restaurátor: Klára Žán Valentová

Odborné průzkumy a konzultace: Petr Siegl, Jiřina Přikrylová, Laila Vlasta Valentová, Ljuba Svobodová

Plastika muže nečínské národnosti byla vytvořena v Číně v 16.století n.l. jako jeden z řady tzv. „nástřešků“ zdobila střešní hřeben budovy obytného domu nebo chrámu. Tyto „nástřešky“ jsou pro výzdobu čínských střech poměrně typické a vyrábějí se v Číně dodnes. Vyráběly se tlačením do formy a následným ručním opracováním. Tato figura je ikonograficky inspirována hrobovými figurami, vyobrazuje muže nečínské národnosti, kteří za dynastie Tchang sloužili často jako podkoní, sluhové atd. Enormní produkce těchto „nástřešků“ řadí toto dílo mezi okrajový typ čínské keramiky.

Možná i proto byla v případě této figury zvolena po dohodě se zástupci majitele, (Sbírky orientálního umění NG) rekonstrukční koncepce restaurování, tzn. reversibilním způsobem doplnit všechny chybějící části, tak aby plastika mohla být prezentována v kompaktním nefragmentárním stavu. Figura vykazovala četná mechanická poškození, oba rukávy byly odlomeny a chybělo zakončení pravého rukávu. Velká část povrchu sochy byla pokryta druhotnými již degradovanými barevnými retušemi, které svou barevností neodpovídaly originální glazuře.

Bylo proto na základě konzultace se zástupci majitele rozhodnuto tyto retuše odstranit. Ze zkoušek rozpustnosti retuší byla zvolena metoda acetonového zábalu, kterým se retuš změkčila, a následně ji bylo možné skalpelem lehce odstranit. Dále byly přilepeny odlomené fragmenty, pravý i levý rukáv.

Byly provedeny zkoušky barevné povrchové úpravy na bílém podkladě aplikované na tělíska z kameniny různými technologiemi. Byla provedena plastická retuš chybějících částí a několik variant rekonstrukce chybějícího rukávu, ze kterých byl vybrán jeden nejvhodnější.

Barevná retuš byla provedena na klihokřídovém podkladě akvarelovými barvami. Na závěr byla aplikována laková vrstva roztokem akrylátové pryskyřice.     

Galerie